Alternatieve activiteiten

Voor wie niet zelf meewandelt, maar wel aanwezig is aan de kust, heeft Westtoer een leuke lijst van activiteiten samengesteld die het weekend van 13-14 mei plaatsvinden aan de kust.